Tai ung dung DongA Mobile Banking
(phien ban moi ngay 4/07/2014) ** Huong dan cai dat

1. Phien ban danh cho Windows Mobile 5.0 tro ve sau :
  DABMobileBanking.cab

2. Phien ban danh cho Black Berry RIM OS 4.0 tro ve sau :
  Cai dat bang BB Desktop Manager : DABMobileBanking_BB.zip
  Cai dat qua OTA : DABMobileBanking.jad

3. Phien ban danh cho IPhone OS 6.1 tro ve sau tren AppStore :
Description: DAB Mobile Banking
  Huong dan cai dat : HuongDanCaiUngDungChoIPhone.pdf
  Huong dan tao Free Account cho iTunes : HuongDanTao_iTunesFreeAccount.pdf

4. Phien ban danh cho Motorola :
  DABMobileBanking.jar
  DABMobileBanking.jad

5. Phien ban danh cho Android 1.5 tro ve sau :
  Cai dat bang Memory Card : DABMobileBanking.apk
  Cai dat bang Android Market :
Available in Android Market
6. Phien ban danh cho cac loai dien thoai khac (ho tro Java) :
  DABMobileBanking.jar
  DABMobileBanking.jad